Koje tipove ličnih podataka prikupljamo?

Podaci koje nam direktno ostavite

Ovo su podaci koje nam ostavljate kada kreirate korisnički nalog na e-Knjižica i kada dodajete novo vozilo u Moja vozila. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke poput: imena i prezimena, e-mail adrese i broja telefona, te tehničkih i identifikacionih podataka vozila koji želite da registrujete u e-Knjižicu.

Podaci koje prikupljamo Vašim korišćenjem e-Knjižice

Podaci o načinu na koji koristite e-Knjižice

Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o tome koje ste sve firme pregledali u adresaru, koje ste druge korisnike e-Knjižice kontaktirali putem sistema za razmenu poruka unutar e-Knjižice. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi tekstualne konverzacije sa drugim korisnicima koje ste realizovali putem sistema za razmenu poruka unutar e-Knjižice, kao i tekstualne konverzacije sa administracijom e-Knjižice realizovane putem kontakt forme. Takođe, možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o ocenama koje ste dali drugim korisnicima e-Knjižice, kao i konkretnim vozilima i pravnim licima koje ste ocenjivali, ili pravnim licima koje ste dodali na listu omiljenih.

Podaci o Vašim uređajima

Tokom korišćenja e-Knjižice, možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate e-Knjižici. Ovi podaci mogu uključiti marku i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, te podatke o internet mreži sa koje pristupate e-Knjižici.

Podaci o Vašoj lokaciji

Tokom korišćenja e-Knjižica, možemo prikupiti i obraditi podatke o Vašoj lokaciji, putem tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor Vašeg mobilnog telefona.

Cookie-ji i druge slične tehnologije

Kada pristupate e-Knjižica, možemo iskoristiti tehnologiju Cookie-ja i druge slične tehnologije da bismo identifikovali Vaš internet pretraživač, odnosno da bismo Vam prikazali reklame. Korišćenje e-Knjižica može rezultovati automatskim čuvanjem određenih podataka na Vašem uređaju, poput Cookie-ja i aplikativnih cache podataka potrebnih za komfornije korišćenje e-Knjižica.

Pristup SMS porukama

e-Knjižica može zahtevati pristup SMS porukama na Vašem uređaju radi određenih funkcionalnosti ili usluga koje pružamo. Ovo može uključivati sledeće svrhe:

  • Verifikacija broja telefona: Ako koristimo sistem verifikacije broja telefona kao deo procesa registracije ili autentifikacije, pristup SMS porukama može biti potreban radi slanja verifikacionog koda ili linka.
  • Slanje SMS poruke radi plaćanja usluge parking servisa direktno iz aplikacije

U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke

e-Knjižica Vaše lične podatke može prikupljati i obrađivati u različite svrhe. Sve u daljem tekstu pomenute svrhe su naša zakonska obaveza (npr. identifikacija) ili ugovorna obaveza ka korisnicima, proistekla iz Pravila i uslova korišćenja e-Knjižica (koja regulušu pružanje željenih usluga informacionog društva korisnicima i ostvarivanje naših legitimnih interesa).

Identifikacija korisnika

Identifikacija korisnika e-Knjižica u smislu korisničkog naloga potrebna je zarad obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja određenih funkcija e-Knjižice, poput otvaranja-registrovanja vozila na platformu e-Knjižice, ocenjivanje vozila i pravnih lica, kao i konverzacija sa drugim korisnicima putem sistema za razmenu poruka unutar e-Knjižica. U našem slučaju, identifikacija podrazumeva prikupljanje podataka o IP adresi korisnika, što je zakonska obaveza po članu 16. Zakona o elektronskoj trgovini. U slučaju da se korišćenjem e-Knjižica izvrši krivično delo, identifikacija korisnika štiti oštećenu stranu, pomaže izvršnim državnim organima u identifikaciji počinioca, odnosno može pomoći u rešavanju građanskih sporova.

Pružanje usluga informacionog društva (evidencija održavanja vozila, kontakt sa drugim korisnicima)

Prikupljanje podataka o vozilima koji su centralni entitet na e-Knjižici, na primer tehničkih i identifikacionih podataka vozila, potrebno je zarad nesmetanog funkcionasanja e-Knjižice i postojanja elementarnih uslova za pružanje osnovne usluge koju e-Knjižica nudi korisnicima. Cilj e-Knjižice je da okupi zajednicu savesnih vozača i pružalaca auto-usluga, i omogući komunikaciju koja je jednostavnija i sa više poverenja, a to je moguće samo ako su svi ključni entiteti e-Knjižica platforme identifikovani. Prilikom komunikacije u javnom delu aplikacije (ocene, saveti, forum), identitet vozača je zaštićen Javnim profilom, gde vozač može da bira ime koje se prikazuje. U privatnoj komunikaciji sa pravnim licima, npr. prilikom zakazivanja posete servisu, servis će imati uvid u puno ime i kontakt telefon vozača, tj. njegov privatni profil. Kako bi osnovna usluga koju e-Knjižica nudi svojim korisnicima-pre svega vozačima bila kvalitetna i besplatna, potrebno je prikupljanje podataka koji omogućavaju rad svih funkcija e-Knjižice. Budući da je osnovna usluga koju nudi svojim korisnicima besplatna, e-Knjižica prihoduje od reklama koje prikazuje korisnicima, a za čije prikazivanje se mogu koristiti podaci o lokaciji korisnika, kao i Cookie-ji i druge srodne tehnologije koje pomažu u identifikaciji internet pretraživača korisnika.

Realizacija ponuda partnerskih kompanija

e-Knjižica svojim korisnicima može ponuditi kupovinu proizvoda i usluga partnerskih kompanija po privilegovanim uslovima. Da biste preko e-Knjižica ostvarili pravo na privilegovane uslove pri kupovini takvih proizvoda i usluga, možemo od Vas zatražiti izričiti pristanak da Vaše lične podatke, poput imena, broja telefona i e-mail adrese, prosledimo partnerskim kompanijama.

Profilisanje korisnika

Budući da je osnovna usluga koju nudi svojim korisnicima besplatna, e-Knjižica prihoduje od reklama koje prikazuje korisnicima. Podaci koje prikupljamo korišćenjem e-Knjižica, primera radi podaci o tome koje segmente na e-Knjižici korisnici posećuju i koje oglase pregledaju, mogu nam pomoći da im prikažemo kvalitetnije i relevantnije reklame.


Kako koristimo Vaše lične podatke

e-Knjižica podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju pružanja usluga informacionog društva, zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti.

Ovde mislimo da sprečimo objavljivanje neprimerenog i eksplicitnog sadržaja, odnosno da sprečimo oglašavanje nezakonite robe i usluga. Podaci iz tekstualnih konverzacija sa administracijom e-Knjižica koje ste realizovali putem kontakt forme, pomažu nam da uvedemo nove i poboljšamo postojeće funkcionalnosti.

Tekstualne konverzacije sa drugim korisnicima koje ste realizovali putem sistema za razmenu poruka unutar e-Knjižica nam pomažu da sprečimo izvršenje krivičnih dela korišćenjem e-Knjižice, da pomognemo državnim organima u identifikaciji počinioca krivičnih dela, odnosno mogu pomoći u rešavanju građanskih sporova. Vaše identifikacione podatke možemo dostaviti nadležnom državnom organu samo po ispravno formulisanom nalogu.

U određenim slučajevima koji proističu iz Pravila i uslova korišćenja e-Knjižica, može doći do automatskog donošenja odluka na osnovu Vaših podataka, odnosno automatske obrade podataka. Primera radi, ukoliko korisnik postavlja veliki broj ocena odjednom, postavlja komentare neprimerene sadržine, odnosno porukama ili na drugi način uznemirava druge korisnike, bezbednosni softverski mehanizmi mogu automatski blokirati njegov korisnički nalog, premestiti njegov oglas u odgovarajuću kategoriju i grupu, ili preduzeti neku drugu meru.

Vaše lične podatke e-Knjižica čuva u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama, poput AES enkripcije podataka na serveru i SSL enkripcije komunikacije Vašeg internet pretraživača sa serverima. Pristup Vašim podacima i njhovu obradu poveravamo isključivo našim zaposlenima koji su prošli adekvatnu obuku. e-Knjižica kontinuirano sprovodi mere zaštite bezbednosti Vaših ličnih podataka, koje obuhvataju savremene radne procese, korišćenje savremenih bezbednosnih tehnologija, te mere fizičke bezbednosti servera i druge opreme.

Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga korisnicima, tj. izvršenje naše ugovorne obaveze iz Pravila i uslova korišćenja e-Knjižice. Konkretno, Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok ste registrovani korisnik e-Knjižica, odnosno dok nam ne podnesete zahtev za brisanje Vašeg korisničkog naloga i ličnih podataka. Nakon podnošenja ovakvog zahteva, imamo zakonsku obavezu da određene podatke, na primer identifikaciju, čuvamo 30 dana pre konačnog brisanja. Za prikupljanje i obradu bilo kojih podataka u bilo koju svrhu koja nije obrađena ovom polisom, e-Knjižica će obavezno tražiti Vaš izričiti pristanak, odnosno postupati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.


Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa Vašim ličnim podacima

U slučaju da imate bilo kakvo pitanje o zaštiti Vaše privatnosti na e-Knjižica, kao i o načinu skupljanja i obrade Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nam se obratite preko kontakt forme ili email adrese office@eknjizica.rs.


Šta se dešava u slučaju promene ove polise?

Ova polisa je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, e-Knjižica će sve korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, na primer putem e-maila ili jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene ove polise budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja e-Knjižica. U slučaju promena ove polise, sve ranije verzije biće javno dostupne u arhivi.